پنج شنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٩
 


چاپ خبر Print
کتاب: ارزشیابی تأییدی (راهبردهای عملی برای ارج نهادن به بهبود مستمر)

محصولات مرتبط: کتاب های دانشکده مدیریت و اقتصاد


مشخصات کتاب

عنوان‌:ارزشیابی تأییدی

(راهبردهای عملی برای ارج نهادن به بهبود مستمر)


تألیف: جان کانوِی دِسینگر - جیمز اِل. موزلی

ترجمه: دکتر ابوالفضل محمدي، زینب محمدی

صفحه‌آرا: اکرم پاک‌قلب

ويراستار علمي: امیر حصیرچی

ويراستار ادبی: سید محمدباقر موسوی


نوبت‌ چاپ‌: اول (دی ماه 1396)

شمارگان‌: 200 نسخه
قیمت: 200000ریال

مركز پخش‌:تهران‌، ميدان‌ فردوسي‌، فروشگاه‌ و نمايشگاه‌

مؤسسه‌ چاپ‌ و انتشارات‌ دانشگاه جامع امام‌ حسين(ع)

    تلفن‌: 88839297

معرفی کتاب

ساختار این کتاب

کتاب حاضر مشتمل بر 9 فصل بوده و به سه بخش با عناوین ذیل تقسیم می‌شود: «چالش»، «غلبه بر چالش» و «درس‌هایی از سرزمین اُز». هر فصل شامل یک یا چند شکل، جدول و ابزار پشتیبانی از عملکرد، می‌باشد. پیدا کردن نمونه‌هایی از ارزشیابی تاییدی در دنیای واقعی، دشوار است؛ با این وجود، هر جا که ممکن باشد، از مثال‌هایی برای شرح مفاهیم استفاده کرده و رهنمودهایی جهت برنامه‌ریزی و اجرای ارزشیابی تاییدی برنامه‌هایی آموزشی ارائه می‌دهیم. همچنین در پایان کتاب، یک واژه‌نامه و فهرستی از منابع آمده است.

بخش اول: چالش

اولین بخش کتاب، شامل دو فصل است. این فصل‌های آغازین، از خواننده دعوت می‌کنند که مخاطره کرده و نسبت به ارزشیابی کل‌نگر متعهد شود. ما، ارزیابان، مسئولان آموزش و فناوری عملکرد انسانی و سایرین را تشویق می‌کنیم که از چهارچوب سنتی ارزشیابی‌های تکوینی و تراکمی فراتر رفته و ارزشیابی تاییدی را به مجموعه دانش و مهارت‌هایشان اضافه کنند.

فصل اول: ارزشیابی کل‌نگر: ارتقاء معیار

این فصل، چهارچوبی ذهنی برای کتاب ایجاد نموده و از ارزیابان و سایر متخصصان دعوت می‌کند که معیار ارزشیابی را بالا ببرند، به‌گونه‌ای که ارزشیابی کل‌نگر (ارزشیابی‌های تکوینی، تراکمی، تاییدی و فراارزشیابی) را شامل شود.

فصل دوم: ارزشیابی تاییدی: مدلی که راه را نشان می‌دهد

فصل دوم، چهارچوبی مبتنی بر سیستم برای ارزشیابی تاییدی ارائه می‌دهد که مدل ارزشیابی تاییدی نام دارد. ما با استفاده از دروندادها، فرآیندها، بروندادها و پیامدهای ارزشیابی تاییدی، خواننده را به درون این مدل هدایت کرده و آنچه را که در مرکز آن قرار دارد، یعنی فراارزشیابی، مورد بررسی قرار می‌دهیم. سرانجام، بخش اول را با گفتگویی درباره هدف و چالش ارزشیابی تاییدی و نحوه توجیه استفاده از زمان، پول و منابع انسانی جهت برنامه‌ریزی و اجرای ارزشیابی تاییدی، به پایان می‌رسانیم.

بخش دوم: غلبه بر چالش

بخش دوم این کتاب، به خواننده کمک می‌کند که استاد ارزشیابی تاییدی شود. این بخش، مشتمل بر پنج فصل راجع به عناصر فرآیند ارزشیابی تاییدی می‌باشد. فصل‌های سه و چهار، برنامه‌ریزی را به عنوان یک فرآیند دو مرحله‌ای معرفی می‌کنند: 1) پیش‌برنامه‌ریزی یا برآورد قابلیت ارزشیابی و 2) ایجاد طرحی برای ارزشیابی تاییدی. فصل‌های پنج تا هفت، دیگر عناصر فرآیند ارزشیابی تاییدی را مورد توجه قرار می‌دهند: اجرا، تحلیل و بهبود و بهسازی. فصل‌های سه تا هفت، هر یک شامل جعبه‌ابزاری متشکل از منابع اضافی هستندکه به دست‌اندرکاران ارزشیابی، آموزش یا فناوری عملکرد انسانی کمک می‌کنند تا دانش و مهارت‌های بیشتری را در خصوص موضوع فصل مربوطه کسب نمایند.

فصل سوم: پیش‌برنامه‌ریزی: برآورد قابلیت ارزشیابی برنامه آموزشی

نخستین فصل بخش دو، مرحله پیش‌برنامه‌ریزی را که از مراحل برنامه‌ریزی برای ارزشیابی تاییدی است، بررسی نموده و اهمیت برآورد قابلیت ارزشیابی برنامه آموزشی را مورد تاکید قرار می‌دهد. ما، نمودار فرآیند برنامه‌ریزی برای ارزشیابی تاییدی را ارائه نموده و درباره تفاوت میان برنامه‌ریزی کنش‌گرایانه و برنامه‌ریزی واکنش‌گرایانه، صحبت می‌کنیم. سپس، به خواننده کمک می‌کنیم که نحوه استفاده از نمودار فرآیند و یک فرم رتبه‌بندی و دیگر ابزارها و تکنیک‌های پشتیبانی از عملکرد را یاد گرفته و به وسیله آن‌ها و بر اساس معیارهایی همچون چرخه عمر برنامه آموزشی، شرایط سازمان، نیازهای اطلاعاتی ذینفعان، پیامدهای مورد انتظار از ارزشیابی و قابلیت ارزشیابی برنامه آموزشی را برآورد کند.

فصل چهارم: برنامه‌ریزی: اصل، برنامه‌ریزی است

فصل چهار، گفتگو درباره فرآیند برنامه‌ریزی برای ارزشیابی تاییدی را ادامه داده و نحوه ایجاد طرحی برای ارزشیابی تاییدی و مورد نظارت قرار دادن برنامه آموزشی و حفظ طرح را در صورت کنش‌گرایانه بودن برنامه‌ریزی، مورد توجه قرار می‌دهد. در این فصل، دو ابزار پشتیبانی از عملکرد را ارائه می‌دهیم: «ایجاد طرحی برای ارزشیابی تاییدی» و طرح کلی ارزشیابی تاییدی که به خوانندگان در ایجاد طرحی کامل، دقیق و سودمند برای ارزشیابی تاییدی کمک می‌کند. در این فصل همچنین راجع به آنچه که پس از تایید طرح رخ می‌دهد، صحبت می‌کنیم: ارزشیابی تاییدی واکنش‌گرایانه بلافاصله آغاز می‌شود در حالیکه طرح کنش‌گرایانه باید برای چند ماه یا بیشتر نگهداری شود تا زمان اجرای ارزشیابی فرا رسد. برنامه‌ریزی برای ارزشیابی تاییدی و آماده‌سازی طرح ارزشیابی، به مهارت‌های کلی مدیریت پروژه، مهارت‌های ارزشیابی، مهارت‌های تحلیل و آگاهی از نحوه ارزشیابی فناوری‌های آموزشی، نیاز دارند. از این‌رو، در پایان فصل، جعبه‌ابزاری را در اختیارتان قرار می‌دهیم که شامل فهرستی از منابعی است که دانش و مهارت‌هایتان در این زمینه‌ها را افزایش می‌دهند.

فصل پنجم: اجرا

در این فصل، درباره نحوه استفاده از فناوری‌های سخت و نرم به منظور اجرای ارزشیابی تاییدی به شیوه‌ای موثر و کارآمد، صحبت می‌کنیم. مباحث فصل پنج عبارت‌اند از: ایجاد ابزاری برای گردآوری داده‌ها و مستندسازی فرآیند و یافته‌ها. البته، در هر مرحله چالش‌هایی وجود دارند، با این حال، ما جعبه‌ابزار دیگری را در اختیارتان قرار می‌دهیم تا با استفاده از آن بتوانید این چالش‌ها را برطرف کنید.

فصل ششم: تحلیل، هر چیز کهنه‌ای دوباره نو می‌شود

در فصل شش، فناوری‌های نرم و سخت را به منظور تحلیل و تفسیر داده‌ها و گزارش نتایج ارزشیابی تاییدی، مورد توجه قرار می‌دهیم. این فصل، شامل دستورالعمل‌ها و راهبرد‌هایی کاربردی راجع به نحوه تحلیل و تفسیر داده‌ها و گزارش نتایج ارزشیابی تاییدی می‌باشد. ما بین تحلیل داده‌های کمی و تحلیل داده‌های کیفی تمایز قائل شده، تحلیل و تفسیر نتایج ارزشیابی تاییدی را مورد توجه قرار داده، مدت زمانی را صرف توصیف گزارش ارزشیابی تاییدی کرده و جعبه‌ابزار دیگری را ارائه می‌دهیم- این بار، جعبه‌ابزار شامل فهرستی از کتاب‌های تخصصی و نرم‌افزار‌هایی است که به آغاز فرآیند تحلیل و گزارش کمک می‌کنند.

فصل هفتم: بهبود و بهسازی: اکنون چه کنیم؟

این فصل، آخرین چالشی که با آن مواجهیم، یعنی بهبود و بهسازی، تضمین و کنترل مستمر کیفیت را معرفی می‌کند. یک‌ بار دیگر خواننده تشویق می‌شود که از فناوری‌های نرم و سخت جهت اجرا، تضمین و کنترل بهبود مستمر عملکرد یادگیرندگان، سازمان و جامعه جهانی، استفاده کند. در جعبه‌ابزاری که در پایان فصل می‌آید، منابعی معرفی می‌شوند که شامل یک خودارزیابی و روش‌هایی عملی برای استفاده از تئوری و شیوه ارزشیابی متمرکز بر کاربست در فرآیند ارزشیابی تاییدی می‌باشند.

بخش سوم: درس‌هایی از سرزمین اُز

در بخش سوم، سفری به یکی از باغ‌وحش‌های سرزمین اُز کرده تا به بررسی شیرها، ببرها و خرس‌هایی که ارزشیابی تاییدی را محاصره کرده‌اند، بپردازیم. سازمان‌ها - چه سازمان‌های محلی و چه سازمان‌های جهانی - برای پیش‌ بردن اقداماتی که منجر به بهبود مستمر کیفیت می‌شوند، به ارزشیابی کل‌نگر نیاز دارند.

فصل هشتم: مطالعه موردی: شیرها، ببرها و خرس‌ها

ما را به خاطر خیال‌بافی‌مان ببخشید، ولی در این فصل، میان سفر دوروثی به سرزمین اُز و توسعه و ارزشیابی برنامه آموزشی یا دیگر مداخلات آموزشی یا غیرآموزشی که منجر به بهبود عملکرد می‌شوند، مقایسه‌ای انجام می‌دهیم. زمانی که ارزشیابی تاییدی برنامه آموزش راهنمایان را فراارزشیابی می‌کنیم، شیرها، ببرها و خرس‌های زنده‌ای هستند که در سایه کمین کرده‌اند.

فصل نهم: نتیجه‌گیری: دیگر در سرزمین اُز نیستیم

فصل آخر، ماجرای سفر به سرزمین اُز را ادامه می‌دهد. در این اثناء، به بررسی روندها و چالش‌هایی که ارزشیابی برنامه، بهبود مستمر کیفیت، و فناوری را تحت تاثیر قرار می‌دهند، می‌پردازیم. همچنین راجع به ارزشیابی به عنوان رشته‌ای نوظهور و نیز درباره نحوه ارتقاء فرآیند ارزشیابی تاییدی و خصوصیات یک ارزیاب ماهر، صحبت می‌کنیم.

 
  
 
-

 

1398/12/01 - ١٠:٠٢ / شماره خبر: ١٠٥٥ / تعداد نمایش خبر: 200
1398/12/01 - ١٠:٠٢ / Code: ١٠٥٥ / Number: 200
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

«نشریات علمی دانشکده»

  فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی          فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی          فصلنامه مدیریت اسلامی          فصلنامه علمی پژوهش های راهبردی بودجه و مالی           نشریه علمی پژوهش های مدیریت سیستم

آدرس: تهران - بزرگراه شهید بابایی - دانشگاه جامع امام حسین (ع) - پردیس مرکزی- دانشكده و پژوهشكده مدیریت و اقتصاد

تلفن تماس: 77105823-021    پست الکترونیکی: ckm@ihu.ac.ir

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام) می باشد.
همراهان این صفحه:7443