جمعه ٠٣ بهمن ١٣٩٩
 


چاپ خبر Print
کتاب: لجستیک جهانی و برنامه ریزی توزیع/ راهبردی برای مدیریت

محصولات مرتبط: کتاب های دانشکده مدیریت و اقتصاد


مشخصات کتاب 

  عنوان‌:

لجستیک جهانی و برنامه ریزی توزیع/  

راهبردی برای مدیریت                                                           

 تألیف:

دونالد واترز 

ترجمه:

مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی

ناظر فنی چاپ:

محسن صفا

نوبت‌ چاپ‌:

اول(1384)

شمارگان:

1700

قیمت : 400000ریال

معرفی کتاب

در دهه های اخیر لجستیک برای سازمانها به عنوان موضوعی اجتناب ناپذیر در آمده و در سبد هزینه های سازمانها، نقش تعیین کننده ای پیدا کرده است، به طوری که فعالیت های لجستیکی می تواند تأثیر چشمگیری بر کارآیی و اثربخشی سازمان بگذارد.

هدف لجستیک حداقل کردن هزینه های سازمان با ایجاد مطلوبیت زمانی و مکانی برای کالا می باشد و این هدف با کمی کنکاش در تمام روش های لجستیکی قابل رؤیت است. روش هایی مانند لجستیک ناب  (Lean Logistics)، برون سپاری(Outsourcing) لجستیک مجازی  (Virtual Logistics)، لجستیک معکوس  (Reverse Logistics)، مدیریت زنجیره تأمین، لجستیک یکپارچه(Integrated Logistics) و سایر نظریه ها و روش های لجستیکی به دنبال ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان و افزایش بهره وری و کاهش هزینه های لجستیکی به عنوان بخش مهمی از هزینه های تولید یا سازمان می باشند. این بدان معناست که توجه به لجستیک در سازمان، ضامن ادامه بقا و بی توجهی به این بخش از سازمان موجب کاهش سهم بازار، کاهش سود آوری و زوال سازمان خواهد گردید.

مدیریت لجستیک و زنجیره عرضه در دوران اخیر شاهد دگرگونی های فراوانی بوده است که ضروری است مدیران و متخصصان با آنها بیشتر آشنا شوند تا بتوانند به تناسب نیازها و فرهنگ بومی، آن را بسنجند و راههای بهتری را برای پاسخگویی به نیازهای کاربران خود انتخاب نمایند. در حقیقت، مدیریت بهتر میدان های کسب و کار در سطح سازمانی، ملی، منطقه ای و بین المللی مستلزم آگاهی از تجربه های جدیدتر و کوشش برای بهره گیری از آنها با توجه به الزامات و واقعیات فکری و عملی جامعه است. از این رو، مرکز مطالعات و پژوهشهای لجستیکی دانشگاه امام حسین (ع) در سال ۱۳۷۷و با هدف ارتقای دانش لجستیک و کاربرد آن تأسیس شد؛ این مرکز در راستای ماموریت خود علاوه بر انجام پژوهشها و ارائه خدمات متنوع علمی و تشکیل انجمن های علمی مبادرت به انتشار نشریات آموزشی - پژوهشی و کتاب در زمینه های مختلف مدیریت لجستیک و زنجیره عرضه نموده است. کتاب حاضر (لجستیک جهانی و برنامه ریزی توزیع) یکی از کتاب هایی است که این مرکز برای آشناساختن مدیران و کارشناسان با عرصه های جدید مدیریت لجستیک و زنجیره عرضه ترجمه نموده است

بدان امید که در زمینه سازی برای تصمیم گیری برای آینده بهتر و متناسب ساختن جهت گیری های آنان با خواسته های ذینفعان و بویژه کاربران مفید واقع گردد. در واقع، یک دلیل عمده ترجمه این کتاب، توانایی پاسخگویی آن به بخشی از نیازهای روزافزون سازمان ها، استادان، دانشجویان، مدیران و متخصصان لجستیک و زنجیره عرضه است. . تمرکز کتاب بیشتر بر نقش و اهمیت راهبردهای لجستیک در سازمان ها، نقش بین المللی آن و کاربرد اصول مدیریت نوین در لجستیک است. ساختار کتاب شامل سه بخش است؛ بخش اول: تدوین راهبرد لجستیک، بخش دوم: اجرای راهبرد و بخش سوم: لجستیک بین المللی. هر بخش دارای فصل هایی است که توسط نویسندگان مختلف به نگارش درآمده است.

بخش تدوین راهبرد، توسعه لجستیک را به عنوان نقشی راهبردی توصیف می کند و راهبردهای لجستیکی معاصر را مورد بحث قرار می دهد. این بخش شامل هفت فصل است. رویکرد اصلی نویسندگان این فصل ها بر مدیریت زنجیره عرضه از زوایای گوناگون و نقش آن در تدوین راهبرد لجستیک و روندهای آتی است.

بخش اجرای راهبرد به دنبال روش های تحقق راهبرد لجستیک است و به توصیف انواع ایده های مربوط به مدیریت زنجیره عرضه می پردازد. این بخش شامل یازده فصل است. توجه اصلی این فصل ها بر ابعاد و رویکردهای مختلف زنجیره عرضه برای اجرای راهبرد لجستیک است.

بخش لجستیک بین المللی به برخی از موارد خاص لجستیک جهانی می پردازد. این بخش بر ویژگی های زنجیره عرضه جهانی و شرایطی تمرکز دارد که در مناطق مختلف جهان با آن مواجه می شود و شامل هفت فصل است. تمرکز اصلی فصلها بر بین المللی کردن لجستیک و توسعه راهبردهای لجستیک در مناطق مختلف دنیا با بهره گیری از مفاهیم و ابزارهای زنجیره عرضه است.

مقدمه

ویرایش دوم کتاب «لجستیک و برنامه ریزی توزیع: راهبردهایی برای مدیریت»، در سال ۱۹۹۴منتشر شد. از آن زمان تا کنون کل حوزه لجستیک در حال پیشرفت و توسعه بوده است. در گذشته نه چندان دور، لجستیک به ندرت حتی در برنامه های درازمدت شرکت های بزرگ، مورد توجه قرار میگرفت ولی اکنون نقش راهبردی دارد و به عنوان بخش حیاتی هر سازمانی به حساب می آید. این تغییر تا حد زیادی نتیجه نگاهی گسترده به لجستیک است که اکنون همه فعالیت های مرتبط به زنجیره عرضه، از عرضه کنندگان اولیه تا مشتریان نهایی را در بر می گیرد.

کتاب حاضر، ویرایش سوم کتاب لجستیک و برنامه ریزی توزیع می باشد که تغییرات چند سال گذشته را نیز منعکس می کند. این اثر، بر مبنای موفقیت ویرایش های قبلی شکل گرفته و همان چارچوب کلی در آن دنبال شده است. بنابراین، قرار نبود که این کتاب دایرة المعارفی برای لجستیک باشد و همه عنوان های مربوط به این موضوع گسترده را پوشش دهد، بلکه زمینه ای برای تبادل آراء باشد که در آن تعدادی از موضوعات کلیدی برگزیده و مطرح شده اند. در عین حال، این اثر، گستره وسیعی از فعالیتهای لجستیک را پوشش می دهد و چاره ای جز این نبود که به صورت گزینشی باشد و بر حوزه هایی که در حال حاضر مورد علاقه خاص می باشند، تمرکز کند. این حوزه ها بیشتر موضوعات مرتبط با لجستیک، نقش و اهمیت راهبردهای لجستیک، نقش بین المللی آن و کاربرد اصول مدیریت نوین را در بر می گیرد.

به منظور ایجاد ساختار مناسب، کتاب به سه بخش تقسیم بندی شده است:

بخش اول. تدوین راهبرد لجستیک

بخش دوم. اجرای راهبرد

بخش سوم. لجستیک بین المللی

برای آنکه بر کانون توجه گسترده بین المللی کتاب تأكید شود و در عین حال پیوندهای محکمی با ویرایش های قبلی داشته باشد، عنوان «لجستیک جهانی و برنامه ریزی توزیع: راهبردهایی برای مدیریت» را انتخاب کرده ایم. ویرایش جدید به طور کامل دوباره به نگارش درآمده است و مطالب جدید زیادی را در بردارد. از میان فصل هایی که در ویرایش های قبلی بودند، هفت فصل برای مخاطبین فراوان در گستره بین المللی، در نظر گرفته شده است که به موضوعات معاصر لجستیک نیز مربوط می شوند. این موضوعات بازنگری و به روز شده اند.

نوزده فصل جدید به فصلهای قبلی اضافه شده است تا مطمئن شویم کتاب، تمرکز بر موضوعات عصر حاضر را حفظ کرده است. بدین ترتیب، با افزایش تعدادی از فصل ها و کاهش اندکی از حجم مطالب، دامنه عنوان های تحت پوشش و دیدگاههای ارائه شده را گسترش داده ایم.

نویسندگان و همکاران این اثر، متخصصانی شناخته شده در حوزه خود می باشند که توانایی ارائه دیدگاهی قابل اتکا و محکم نسبت به اثر حاضر را هم از بعد علمی و هم اجرایی دارا هستند. البته این بدان معنا نیست که آنها فقط یک نظریه را ارائه می دهند. ما امیدواریم مطالب تأمین شده به ارتقای بحث عالمانه بیانجامد.

انتظار می رود این کتاب پاسخگوی علاقه مندان به جنبه های گسترده لجستیک باشد. از جمله این افراد، متخصصان لجستیک، مشاوران، دانشگاهیان، دانشجویان مختلف و نیز مدیران با پیشینه های متفاوت باشد که مایلند یک بررسی و ارزیابی از جریانات موجود در این زمینه را داشته باشند. به خصوص برای غیر متخصصان، درک اهمیت رو به رشد لجستیک و روشی که مرزهای سازمانی و رشته ای را در می نوردد مهم است.

دو ویرایش گذشته این کتاب را جیمز کوپر ارائه کرده است و من گزیده ای از نوشتارش را که حاکی از رضایت او از ویرایش (و تألیف و تدوین این مجموعه مقالات) است، در این جا ذکر می کنم.

من در نقش ویراستار، پیشاپیش این فرصت را یافتم که اندیشه ها و ایده هایی دا در هر یک از این فصل ها ارائه شده بخوانم. در واقع، یکی از بزرگترین مزایای شیرین حرفه ویراستاری این است که ویراستار اولین کسی است که از ذخائری که در این فصل ها به صورت متمرکز وجود دارند، بهره می برد. اکنون قضاوت را به خوانندگان جدید وا می گذارم تا به جستجو در فصلهای کتاب بپردازند و پیش بینی می شود که از آن بهره فراوان ببرند. این بهره هم جنبه تخصصی دارد و هم جنبه شخصی که از سرمایه دانش و تخصصی که در آنها نهفته است، می توان استفاده کرد.

این اولین ویرایش است که پس از مرگ تأسف بار جیمز کوپر در ۱۹۹۶منتشر می شود و همکاران این اثر مایلند این کتاب را به او و به یاد او تقدیم کنند.
 

 

دانلود صفحات اولیه کتاب

-

 

1398/11/05 - ١٣:٤١ / شماره خبر: ٩٩٢ / تعداد نمایش خبر: 138
1398/11/05 - ١٣:٤١ / Code: ٩٩٢ / Number: 138
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

«نشریات علمی دانشکده»

  فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی          فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی          فصلنامه مدیریت اسلامی          فصلنامه علمی پژوهش های راهبردی بودجه و مالی           نشریه علمی پژوهش های مدیریت سیستم

آدرس: تهران - بزرگراه شهید بابایی - دانشگاه جامع امام حسین (ع) - پردیس مرکزی- دانشكده و پژوهشكده مدیریت و اقتصاد

تلفن تماس: 77105823-021    پست الکترونیکی: ckm@ihu.ac.ir

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام) می باشد.
همراهان این صفحه:7452