شنبه ١٣ خرداد ١٤٠٢

خدمات تخصصی مشاوره مدیریت


 

خدمات تخصصی مشاوره مدیریت خدمتی است که طی آن به نهادها و سازمان‌ها کمک می‌شود تا از این طریق افزایش بهره‌وری را در حوزه‌های استراتژی، منابع انسانی، عملکرد و یا زنجیره تامین و بازاریابی تجربه کنند.

به صورت کلی مشاورین مدیریت با شناسایی نظام موضاعات و مسائل و حل مسائل جاری سازمان‌ها به آنها کمک می‌کنند تا روش‌های بهتری برای پیشبرد امور به کار گیرند. عموما این روش‌ها یا به وسیله تولید بومه راه حل ها و ابزارهای مورد نیاز و یا بهترین و به روزترین مدل‌های انجام شده در سطح جهانی است که قبلا در سازمانی دیگر پیاده سازی شده و به شکل یک ابزار اجرایی آماده‌ی پیاده‌سازی است.

در همین راستا دانشکده و پژوهشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام با بهره مندی از تجربیات سازمانی و تخصص اعضای هیئت علمی و پژوهشگران خود در حوزه های دانشی زیر به ارائه خدمات تخصصی مشاوره مدیریت به کلیه نهادها و سازمانهای لشگری و کشوری می پردازد:

  • تحول و تعالی سازمانی (گروه آموزشی مدیریت سیستمها)

  • مدیریت جهادی و اسلامی (گروه آموزشی مدیریت جهادی)

  • مدیریت سرمایه انسانی (گروه آموزشی مدیریت سرمایه انسانی)

  • توسعه تفکر راهبردی و آزمایشگاه مدیریت

  • رصد و آینده پژوهی (گروه آموزشی آینده پژوهی)

  • اشراف و مدیریت عملکرد سازمانی (گروه آموزشی مدیریت عملکرد)

  • اقتصاد مقاومتی (گروه آموزشی اقتصاد مقاومتی)

  • مدیریت برنامه و بودجه و  مالی (گروه آموزشی مدیریت مالی)

  • مدیریت دانش و پژوهش (گروه آموزشی مدیریت دانش)

  • مدیریت بازرگانی و آماد و پشتیبانی

«نشریات علمی دانشکده»

  فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی          فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی          فصلنامه مدیریت اسلامی          فصلنامه علمی پژوهش های راهبردی بودجه و مالی           نشریه علمی پژوهش های مدیریت سیستم

آدرس: تهران - بزرگراه شهید بابایی - دانشگاه جامع امام حسین (ع) - پردیس مرکزی- دانشكده و پژوهشكده مدیریت و اقتصاد

تلفن تماس: 77105823-021    پست الکترونیکی: ckm@ihu.ac.ir

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام) می باشد.
همراهان این صفحه:1520