شنبه ١٣ خرداد ١٤٠٢

محصولات دانشی


 

مراکز علم و فناوری دانشکده

 

 


 دانشکده مدیریت وبرنامه ریزی دانشگاه جامع امام حسین دارای 9 مرکز علم و فناوری و 9 گروه آموزشی می باشد.
1- مرکز علم و فناوری تحول و تعالی سازمانی (گروه آموزشی مدیریت سیستمها)
2- مرکز علم و فناوری مدیریت جهادی و اسلامی (گروه آموزشی مدیریت جهادی)
3- مرکز علم و فناوری مدیریت سرمایه انسانی (گروه آموزشی مدیریت سرمایه انسانی)
4- مرکز علم و فناوری توسعه تفکر راهبردی و آزمایشگاه مدیریت
5- مرکز علم و فناوری رصد و آینده پژوهی (گروه آموزشی آینده پژوهی)
6- مرکز علم و فناوری اشراف و مدیریت عملکرد سازمانی (گروه آموزشی مدیریت عملکرد)
7- مرکز علم و فناوری اقتصاد مقاومتی (گروه آموزشی اقتصاد مقاومتی)
8- مرکز علم و فناوری مدیریت برنامه و بودجه و  مالی (گروه آموزشی مدیریت مالی)
9- مرکز علم و فناوری مدیریت دانش و پژوهش (گروه آموزشی مدیریت دانش)
10- گروه آموزشی مستقل آماد و پشتیبانی

 

 

 آدرس: تهران - بزرگراه شهید بابایی - دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام - پردیس مرکزی

           دانشكده و پژوهشكده مدیریت و اقتصاد

           تلفن تماس:77105823-021    پست الکترونیکی:ckm@ihu.ac.ir

امتیازدهی

«نشریات علمی دانشکده»

  فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی          فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی          فصلنامه مدیریت اسلامی          فصلنامه علمی پژوهش های راهبردی بودجه و مالی           نشریه علمی پژوهش های مدیریت سیستم

آدرس: تهران - بزرگراه شهید بابایی - دانشگاه جامع امام حسین (ع) - پردیس مرکزی- دانشكده و پژوهشكده مدیریت و اقتصاد

تلفن تماس: 77105823-021    پست الکترونیکی: ckm@ihu.ac.ir

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام) می باشد.
همراهان این صفحه:2054