شنبه ١٣ خرداد ١٤٠٢

محورهای همایش


 

محورهای همایش:

ردیف

عنوان محور اصلی و زیرمحورها

1

مکتب شهید سلیمانی؛ ظهور عینی مکتب امامین انقلاب اسلامی

1-1

مبانی فلسفی، اعتقادی و عرفانی

2-1

اصول مکتب شهید سلیمانی

3-1

ویژگی های مکتب شهید سلیمانی

4-1

ابعاد و مولفه های مکتب شهید سلیمانی

5-1

شاخص ها و سنجه های مکتب شهید سلیمانی

6-1

نسبت مکتب شهید سلیمانی با مکتب امامین انقلاب اسلامی

2

الگوی تربیت مدیران جهادی تمدن ساز در تراز مکتب امامین انقلاب اسلامی

1-2

الگوی تربیت اعتقادی، اخلاقی، معنوی و انقلابی

2-2

الگوی تربیت فرماندهی و مدیریت

3-2

الگوی تربیت تخصصی (دفاعی- امنیتی)

4-2

الگوی تربیت مدیریت بین المللی (نهضتی و جبهه مقاومت)

5-2

ویژگی ها و شایستگی های عمومی (فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و مردم داری، ارتباطی و شبکه سازی، روانشناختی و...)

6-2

ویژگی ها و شایستگی های سیاسی و دیپلماسی انقلابی

3

الگوی عملی مدیران جهادی تمدن ساز در تحقق عرصه های بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

1-3

نقش مدیران جهادی در آشکارسازی برترین مایه های عزت و قدرت کشورها (پیشبرد علم و فناری)

2-3

نقش مدیران جهادی در برجسته کردن ارزشهای معنوی و ترویج اخلاق در سطح جوامع بشری

3-3

نقش مدیران جهادی در شکوفایی اقتصادی به عنوان عامل مهم سلطه ناپذیری و نفوذ ناپذیری کشورها

4-3

نقش مدیران جهادی در ترویج عدالت و مبارزه با فساد اقتصادی، اخلاقی و سیاسی بعنوان توده چرکین کشورها و نظام ها

5-3

نقش مدیران جهادی در تحقق استقلال ملی و آزادی ملت ها و حکومت ها از تحمیل و زورگویی قدرتهای سلطه گر جهان

6-3

نقش مدیران جهادی در عرصه عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن  به عنوان شاخه هایی از اصل عزت، حکمت و مصلحت

7-3

نقش مدیران جهادی در ترویج سبک زندگی اسلامی (در مقابل تلاش غرب برای ترویج سبک زندگی غربی)

4

شهید سلیمانی  و  نظم نوین انقلابی تمدن ساز

1-4

تولید قدرت و توانمندسازی جبهه مقاومت در سطح منطقه و جهان

2-4

شناسایی و آزادسازی انرژی های جبهه مقاومت

3-4

بکارگیری انرژی های جبهه مقاومت در راستای اهداف انقلاب اسلامی

4-4

هم افزایی و همگرایی نهادهای قدرت و حکومت در سطح منطقه و جهان

5-4

تغییر در معادلات و هندسه قدرت منطقه ای و جهانی

6-4

شاخص های چهره بین المللی مقاومت (شهید سلیمانی)

5

مدیریت جهادی و دستاوردهای مکتب شهید سلیمانی

1-5

اصول و مبانی و مولفه های مدیریت جهادی مبتنی بر مکتب شهید سلیمانی

2-5

دستاوردهای دوران فرماندهی دفاع مقدس

3-5

دستاوردهای دوران فرماندهی جنوب شرق کشور

4-5

دستاوردهای دوران هدایت و رهبری جبهه مقاومت

5-5

دستاوردهای شهادت و پس از شهادت

 

«نشریات علمی دانشکده»

  فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی          فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی          فصلنامه مدیریت اسلامی          فصلنامه علمی پژوهش های راهبردی بودجه و مالی           نشریه علمی پژوهش های مدیریت سیستم

آدرس: تهران - بزرگراه شهید بابایی - دانشگاه جامع امام حسین (ع) - پردیس مرکزی- دانشكده و پژوهشكده مدیریت و اقتصاد

تلفن تماس: 77105823-021    پست الکترونیکی: ckm@ihu.ac.ir

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام) می باشد.
همراهان این صفحه:1663