شنبه ١٣ خرداد ١٤٠٢

جدول محتواي دوره


 

 

مجموع

(ساعت)

آزمون

(ساعت)

تدریس

(ساعت)

عنوان درس

ترم تحصیلی

22

2

20

مبانی سازمان و مدیریت

ترم

 اول

22

2

20

آشنایی با قوانین مرتبط با دپارتمان حسابداری

(قانون کار، قانون تامین اجتماعی، قانون تجارت)

22

2

20

آشنایی با استانداردهای حسابداری

22

2

20

تهیه صورتهای مالی

22

2

20

سیستم های اطلاعات مدیریت و آشنایی با نرم افزارهای مالی

هفته ای یک جلسه دو ساعته

مباحثه هفتگی گروه ها

در شهر تهران

اردوی بازدید عملی پایان ترم اول

22

2

20

مدیریت تعارض سازمانی و مذاکره

ترم

 دوم

22

2

20

آشنایی با گزارشات حسابرسی و شیوه تهیه آنها

22

2

20

حسابرسی داخلی؛ اهمیت و ضرورت

22

2

20

حسابداری پیمانکاری

22

2

20

حسابداری مدیریت

22

2

20

آشنایی با قوانین و مقرات مالی و حسابداری

هفته ای یک جلسه دو ساعته

مباحثه هفتگی گروه ها

در شهر تهران

اردوی بازدید عملی پایان ترم دوم

22

2

20

مدیریت منابع انسانی و تیم سازی

ترم

 سوم

22

2

20

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی با رویکرد مدیریت مالی

22

2

20

بودجه بندی جامع

22

2

20

حسابداری حقوق و دستمزد

22

2

20

اطلاعات مالی برای تصمیم گیری مدیران

22

2

20

حسابداری مالیاتی

هفته ای یک جلسه دو ساعته

مباحثه هفتگی گروه ها

خارج از شهر تهران

اردوی بازدید عملی پایان ترم سوم

40 ساعت (با تایید رده مربوطه)

آشنایی با مدیریت، تفکر و برنامه ریزی راهبردی

کار عملی پایان دوره

ترم چهارم

«نشریات علمی دانشکده»

  فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی          فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی          فصلنامه مدیریت اسلامی          فصلنامه علمی پژوهش های راهبردی بودجه و مالی           نشریه علمی پژوهش های مدیریت سیستم

آدرس: تهران - بزرگراه شهید بابایی - دانشگاه جامع امام حسین (ع) - پردیس مرکزی- دانشكده و پژوهشكده مدیریت و اقتصاد

تلفن تماس: 77105823-021    پست الکترونیکی: ckm@ihu.ac.ir

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام) می باشد.
همراهان این صفحه:1065